Vattulangiasi.com chuyên cung cấp vật tư cho lan số lượng lớn, giá cả cạnh tranh cho mọi người.

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 0591000349343
– Chủ tài khoản: Đinh Văn Hà
– Chi nhánh: Yên Mỹ – Hưng Yên

2. BIDV
– Số tài khoản: 46610000587429
– Chủ tài khoản: Đinh Văn Hà
– Chi nhánh: Bắc Hưng Yên

3. Agribank
– Số tài khoản: 2404205115686
– Chủ tài khoản: Đinh Văn Hà
– Chi nhánh: Yên Mỹ – Hưng Yên